Bible Society of South Africa

Vers-’n-dag – 11 Februarie 2024

Bybelteks(te)

3Die Here is my rots, my skuilplek en my redder,

my God, my rots, by wie ek skuil,

my skild en sterk verlosser, my veilige vesting.

Bible Society of South Africav.4.16.20
VOLG ONS