Bible Society of South Africa

Vers-’n-dag – 19 November 2023

Bybelteks(te)

16Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing.

KOLOSSENSE 3:16AFR83Maak oop in die Bybelleser
Bible Society of South Africav.4.21.8
VOLG ONS