Bible Society of South Africa

Bibles

Afrikaans

Die Bybel 2020-vertaling: HOOFLETTERUITGAWE

Hierdie bronteksgeoriënteerde direkte vertaling streef daarna om só te vertaal asof die Bybelskrywers in hulle eie woorde van duisende jare gelede self aan die woord gestel word in vloeiende, idiomatiese Afrikaans. Geskik vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik.
Omdat die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) die toepassing van die Ou Testamentiese tekste in die Nuwe Testament op Jesus as die Christus aanvaar, is daar besluit om in sodanige tekste met behulp van voetnote in die Ou en Nuwe Testament oor en weer deur middel van kruisverwysings hierna te verwys.
Na aanleiding van gesprekke tussen die BSA en ’n aantal kerke asook ’n besluit van die Kerklike Advieskomitee: Die Bybel in Afrikaans, het die BSA die betrokke kerke genooi om verteenwoordigers te benoem vir ’n werkkomitee om hom hieroor te adviseer. Die komitee se advies was dat hoofletters in Ou Testamentiese tekste wat in die 1933/1953-vertaling met hoofletters geskryf is, so behou word, asook Ou Testamentiese tekste wat deur skrywers in die Nuwe Testament op Jesus as die Christus van toepassing gemaak word. Die BSA het hierdie advies aanvaar, en die vertaling kom verder in alle opsigte ooreen met die ander uitgawes.
Die Werkkomitee het bestaan uit verteenwoordigers van die Afrikaanse Baptiste Kerk, die Afrikaanse Protestantse Kerk, die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, die Pinkster Protestantse Kerk, die Volle Evangelie Kerk van God in Suidelike Afrika, met as waarnemers die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.

Read more

English

The Holy Bible, English Standard Version Anglicised 2016

The Anglicized ESV ® Bible text may be quoted (in written or print form) up to and inclusive of five hundred (500) verses without express written permission of the publisher, providing that the verses quoted do not amount to more than one-half of any one book of the Bible nor do the verses quoted account for 25 percent or more of the total text of the work in which they are quoted. Common Uses Include: Church printed materials, Bible studies, Classroom use, Writing a book (print format).
Notice of copyright must appear as follows on the title page or copyright page of printed works quoting from the Anglicized ESV® Bible, or in a corresponding location when the Anglicized ESV® Bible is quoted in other media:
“Scripture quotations are from the ESV® Bible (The Holy Bible, English Standard Version®), copyright © 2001 by Crossway, a publishing ministry of Good News Publishers. ESV Text Edition: 2016. Anglicized English Standard Version copyright © 2002 by Crossway and HarperCollins Publishers, London. Used by permission. All rights reserved.”

The Anglicized ESV® Bible text may be quoted in visual or electronic form up to and inclusive of five hundred (500) verses without express written permission of the publisher, providing that the verses quoted do not amount to more than one-half of any one book of the Bible nor do the verses quoted account for 25 percent or more of the total text of the work in which they are quoted. Common Uses Include: Website/Blog, Email, Social Media, Writing a book (eBook)
Notice of copyright must appear as follows on digital works quoting from the Anglicized ESV® Bible:
“Scripture quotations are from the Anglicized ESV® Bible, copyright © 2002 by Crossway and HarperCollins Publishers, London. Used by permission. All rights reserved. May not copy or download more than 500 consecutive verses of the Anglicized ESV® Bible or more than one half of any book of the Anglicized ESV® Bible.”

The Anglicized ESV® Bible text may be quoted verbatim (completely conforming to and unchanged from the current Anglicized ESV® Bible text) for audio use up to and inclusive of five hundred (500) verses without express written permission of the publisher, providing that the verses quoted do not amount to more than one-half of any one book of the Bible nor do the verses quoted account for 25 percent or more of the total text of the work in which they are quoted. Common Uses Include: Podcast/website, CDs, Video, Audio book, TV/Radio, Quoting in a sermon
Notice of copyright must fully be listed on audio products quoting from the Anglicized ESV® Bible:
“Scripture quotations are from the Anglicized ESV® Bible, copyright © 2002 by Crossway and HarperCollins Publishers, London. Used by permission. All rights reserved.” Verbal credit must also be given to the “Anglicized ESV® Bible.

The Anglicized ESV® Bible text may be quoted in artwork/stationery (print and digital form) up to and inclusive of fifty (50) verses without express written permission of the publisher, providing that the Anglicized ESV® Bible text does not make up 25 percent or more of the whole text in the work, and does not use more than one-half of any one book of the Bible. Common uses that require written permission include: Scripture memory cards, Scripture prints, Greeting cards, Paintings, Photography prints
Notice of copyright must fully be listed on artwork products quoting from the Anglicized ESV® Bible:
“Scripture quotations are from the Anglicized ESV® Bible, copyright © 2002 by Crossway and HarperCollins Publishers, London. Used by permission. All rights reserved.”

The Anglicized ESV® Bible text may be quoted verbatim (completely conforming to and unchanged from the current Anglicized ESV® Bible text) up to and inclusive of fifty (50) verses without express written permission of the publisher, providing that the verses quoted do not amount to more than one-half of any one book of the Bible nor do the verses quoted account for 25 percent or more of the total text of the work in which they are quoted (a single composition). Common Uses Include: Live Performance, Print/sheet music, Audio recording, Physical/Digital media
Notice of copyright must fully be listed when quoting from the Anglicized ESV® Bible:
“Scripture quotations are from the Anglicized ESV® Bible, copyright © 2002 by Crossway and HarperCollins Publishers, London. Used by permission. All rights reserved.”

All requests for use of the Anglicized ESV ® Bible text that exceed the guidelines below require permission from the publisher. For such requests that initiate in the UK or EU, contact HarperCollins Publishers, London. For all other such requests, contact 
[email protected], or Crossway, Attn: Permissions, 1300 Crescent Street, Wheaton, IL 60187.

Read more

IsiZulu

IsiXhosa

Sepedi

Sesotho

Setswana

Siswati

Tshivenda

Xitsonga

IsiNdebele

Chichewa

Shona

French

Spanish

Portuguese

Bible Society of South Africav.4.21.9
Find us on